Ανακοίνωσε τιμές...

... ο ΑΣ.ΜΕΣΣΗΣ
ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΚΛΑΣΗ Ι ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΧΥΜΟΣ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ 31-7-16 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
0.2699 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.0998 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-8-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ

0.3099 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
0.1887 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.1980 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ

0.1792 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
0.1887 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.1604 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ

0.1981 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΧΥΜΟΣ
ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16 ΑΠΌ 1-5-16 ΕΩΣ 31-6-16
0.1000 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.0995 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΌ 1-7-16 ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
0.0400 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 0.0396 € ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

sosial

 
<