Διακοπή νερού την...

... Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στη Τ.Κ. Μετοχίου λόγω εργασιών
Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας γίνεται γνωστό ότι, την

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή νερού, στη Τ.Κ. Μετοχίου, λόγω

εργασιών εγκατάστασης συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών των

Δικτύων Ύδρευσης των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων, από 08:00 έως 15:00.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τ. Κ. Μετοχίου, να φροντίσουν για την εξασφάλιση των

απαραίτητων ποσοτήτων νερού, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η ΔΕΥΑ Βέροιας ζητεί την κατανόηση των καταναλωτών-πελατών της για την

αναστάτωση που θα υποστούν.

Εάν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, το νερό θα

δοθεί ποιο σύντομα.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

sosial

 
<