ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προσλήψεις σε...

... όλη την χώρα - Δείτε τι παίζει και στείλτε βιογραφικά
Αν δεν έχετε δουλειά και ψάχνετε μια θέση εργασίας, ρίξτε μια...
ματιά στις ανακοινώσεις που «αλιεύσαμε» και που ...ξέρετε μπορεί να βρείτε την εργασία που επιθυμείτε!

Εκατοντάδες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν με προκήρυξη τους ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού εκατόν σαράντα επτά (147) ατόμων. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών. Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και άλλες πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς σε ανακοίνωση, η οποία είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο των ΕΛΤΑ (www.elta.gr).

Επίσης, τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν 26 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  πλήρους απασχόλησης εξάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας και Λακωνίας.

30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής

Ο Δήμος Κομοτηνής θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) άτομα  (Εργάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, μηχανοτεχνίτες οχημάτων κα) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου που εδρεύει στην πόλη.

Δείτε περισσότερα στο asep.gr ή αναζητήστε πληροφορίες στα ΚΕΠ

25 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.

Δείτε περισσότερα στο asep.gr ή αναζητήστε πληροφορίες στα ΚΕΠ

9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Εννέα άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο). Πιο συγκεκριμένα θα προσκληφθούν εννέα καθηγητές  Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με ειδικότητες: Αντισφαίρισης, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής, Παραδοσιακών Χορών και Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 9 Οκτωβρίου.

Δείτε περισσότερα για τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται στην διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/

2 θέσεις εργασίας στον ΑΣΠ Θήρας της ΔΕΗ

Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής ΘΗΡΑΣ της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλουν μέχρι 02/10/2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ στο Μονόλιθο Θήρας την ειδική έντυπη αίτηση, η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

16 θέσεις εργασίας στην Καλαμπάκα

Ο Οργανισμός Πολιτισμού  Εκπαίδευσης Τουρισμού και Αθλητισμού Καλαμπάκας θα προσλάβει 16 άτομα (μουσικούς και γυμναστές κα) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2015-2016.

Οι υποψήφιοι αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, αντίγραφα ταυτότητας, βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κα) θα κληθούν σε συνέντευξη και ακρόαση, εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δείτε περισσότερα για τις θέσεις και τα προσόντα που απαιτούνται  στην διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/

Εγκρίθηκαν ακόμη 4.000 προσλήψεις αναπληρωτών

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

sosial

 
<