Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ...

...στην Μελίκη
́ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των

ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στη Δημοτική 

Κοινότητα Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας, στα πλαίσια του Μελικιώτικου Πανηγυριού το Σάββατο 29-08-2015 

και την Κυριακή 30-08-2015.

- Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων το Σάββατο 29-08-2015, από την 20:00 ́ ώρα έως 

την 02:00 ́ ώρα της επομένης ημέρας και την Κυριακή 30-08-2015, από την 20:00 ́ ώρα έως την 02:00 ́ ώρα της 

επομένης ημέρας,

α) στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας - Κυψέλης, από τη συμβολή της με την οδό Σωτ. Περτσιούνη (πρώην Κένεντι) 

έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου,

β) στην οδό Αμαλίας Δ.Κ. Μελίκης, από τη συμβολή της με την οδό Παύλου έως τη συμβολή της με την οδό 

Κεντρικής και


γ) στην οδό Παύλου Δ.Κ. Μελίκης, από τη συμβολή της με την οδό Αμαλίας έως τη συμβολή της με την οδό 

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

sosial

 
<