Ενημέρωση της αστυνομίας ...

...για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
Η Γενική Περιϕερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της προληπτικής της δράσης και με αϕορμή περιστατικά που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα, που αϕορούν στην έκδοση πλαστών ασϕαλιστήριων συμβολαίων Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, με θύματα ανυποψίαστους πελάτες – «ασϕαλιζόμενους», που θεωρούν ότι κατέχουν γνήσια ασϕαλιστήρια συμβόλαια, προτρέπει τους πολίτες:
να ζητάτε πάντοτε την απόδειξη πληρωμής των ασϕαλίστρων,
να εξετάζετε οπτικά και με ιδιαίτερη προσοχή το ασϕαλιστήριο συμβόλαιο σας, για τυχόν ενδείξεις παραποίησης,
σε περιπτώσεις αμϕιβολιών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροϕοριών στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο  «https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx», που η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τον καθένα, χωρίς κάποιου είδους εξουσιοδότηση, όπου μπορείτε να ελέγχετε την εγκυρότητα του συμβολαίου, με την καταχώρηση του αριθμού κυκλοϕορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του οχήματος,
εναλλακτικά, να επικοινωνείτε οι ίδιοι τηλεϕωνικά απευθείας με τις ασϕαλιστικές σας εταιρείες και να ζητάτε την επαλήθευση της εγκυρότητας του συμβολαίου σας,
να απευθύνεστε στις αστυνομικές Αρχές σε περιπτώσεις αμϕιβολιών ή διαπίστωσης της μη εγκυρότητας του ασϕαλιστήριου συμβολαίου σας.
Επισημαίνεται, ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκειμένου να παραπλανήσουν τους υποψήϕιους πελάτες και να τους προμηθεύσουν με πλαστά ασϕαλιστήρια συμβόλαια του οχήματος τους. Συγκεκριμένα:
μέσω της ψηϕιοποίησης ενός έγκυρου συμβολαίου, προχωρούν στην αντικατάσταση των αρχικών στοιχείων με άλλα (μετατροπή αριθμού κυκλοϕορίας, στοιχείων ταυτότητας, περίοδο ασϕάλισης κ.α.),
εκτυπώνουν το επεξεργασμένο συμβόλαιο και εισπράττουν τα χρήματα από τον ανυποψίαστο πελάτη, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να παραδίδουν αποδείξεις είσπραξης χρημάτων,
σε περιπτώσεις εμπλοκής του οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, προσπαθούν να αποτρέψουν την αστυνομική συνδρομή και προτρέπουν τους πελάτες τους, να προχωρήσουν σε ιδιωτική διευθέτηση της προκληθείσας ζημίας.
Αποτέλεσμα αυτής της παραβατικής δραστηριότητας είναι οι ανυποψίαστοι πολίτες αϕενός μεν να ζημιώνονται οικονομικά, αϕετέρου δε να κινδυνεύουν με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, που σχετίζονται με την χρήση πλαστού ασϕαλιστήριου συμβολαίου του οχήματος τους.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read Comments

sosial

 
<